Skuteczna e-administracja [video]

W nowo powstałym rządzie utworzono ministerstwo administracji i cyfryzacji.

W nowo powstałym rządzie utworzono ministerstwo administracji i cyfryzacji. Przed ministrem Bonim stoi wiele zadań do wykonania w kwestii skoordynowania ze sobą wszystkich baz danych tak, aby ograniczyć wysiłki ludzi na rzecz komputerów.

Aktualnie sytuacja wygląda źle. Zbyt często miernikiem sukcesu procesu cyfryzacji jest ilość wydanych na ten cel środków unijnych, a nie zysk urzędników i obywateli (mierzony wartością pieniądza, ale przede wszystkim w zaoszczędzonym czasie).

Brakuje koordynacji działań poszczególnych ministerstw w zakresie spójności systemów danych, a zintegrowanie działań cyfryzacyjnych jest utrudniane przez autonomię ministerstw.

Nowe ministerstwo ma przed sobą trzy główne cele:

  • I cel: zoptymalizować działanie administracji publicznej, co oszczędzi pieniądze, ale przede wszystkim czas,
  • II cel: doprowadzić do przestrzegania art.220 KPA – zaprzestania żądania od obywateli zaświadczeń stanu, który jest możliwy do ustalenia przez organ władzy na podstawie posiadanych ewidencji,
  • III cel: wyznaczyć jednolite standardy budowania aplikacji dla obywatela i komunikacji między nimi.

Chcesz wiedzieć jak prezes PLUM – Web Solutions widzi sposób osiągnięcia tych celów? Obejrzyj rozmowę z Janem Gorskim, którą przeprowadził Andrzej Nierychło z TvBiznes.

Plum – Web Solutions
Plum – Web Solutions
Rozumiemy potrzeby - realizujemy skuteczne rozwiązania. Każde rozwiązanie stworzone przez Plum opiera się na badaniach ekosystemu klienta - poszczególne elementy odpowiadają na konkretne zapotrzebowania, wszystkie razem wiążą się w organiczną całość.
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy w tej chwili dostępni ale możesz wysłać nam informacje. Odezwiemy się do Ciebie.