Analiza – Strategie i biznesplany

Dobry plan działania z wymiernie określonymi celami i przemyślanymi rozwiązaniami to podstawa każdej komunikacji.
  • (…) na szczególną uwagę zasługują kreatywność PLUM (…), nieprzeciętne umiejętności komunikacyjne oraz dobre zrozumienie potrzeb klienta.

    Andrzej Rykdyrektor marketingu, Presspublica

Wyzwanie

Jak zaplanować długofalowe działania w internecie?

Nieustanny rozwój internetu może sugerować, że przygotowanie długookresowych rozwiązań jest niemożliwe. Skoro wszystko się zmienia, jak można planować działania na wiele miesięcy, a nawet lat? Jak uzasadnić to biznesowo? Czy strategiczne podejście jest efektywne?

Rozwiązanie

Wyznacz kierunki i wdrażaj je elastycznie

Dobra strategia komunikacji w internecie powinna wyznaczyć priorytety, określić grupy docelowe i pozostawić pewną elastyczność w zakresie konkretnych realizacji. W obliczu zmieniających się technologii i nowych możliwości interakcji z użytkownikami trzeba liczyć się ze ciągłym udoskonalaniem narzędzi komunikacyjnych – inaczej marka straci kontakt z Klientami. Skuteczna strategia komunikacji powinna zatem pomagać w racjonalnym wybieraniu spośród nowości internetu. Powinna określać niezmienne cele i w ten sposób jasno wskazywać, w które rozwiązania inwestować, a które nie przyniosą biznesowych korzyści.

Narzędzia

Benchmark – analiza otoczenia

Postęp i innowacja polega na dobrym zsynchronizowaniu tego, co nowe, z tym, co już funkcjonuje. Analiza serwisów konkurencyjnych oraz otoczenia WWW w Polsce i za granicą jest niezbędna do zbudowania dobrego rozwiązania. Tworzenie narzędzi stojących w sprzeczności z głęboko utrwalonymi przyzwyczajeniami użytkowników nie przyniesie marce przewag konkurencyjnych.
Dysponujemy tysiącami przykładów z Polski i świata. Czerpiemy pomysły z odległych miejsc i dziedzin, jednak zawsze pamiętamy o konieczności dopasowywania nowych rozwiązań do dotychczasowych nawyków.

Filary strategii – cele i grupy odbiorców

Podstawą każdej strategii powinno być dokładne określenie celów biznesowych oraz sposobów ich mierzenia. Zawsze dążymy do wyodrębnienia celów świadomościowych, wizerunkowych i sprzedażowych w zależności o cyklu życia marki. Drugim filarem jest precyzyjne dobranie grupy docelowej oraz wskazanie, gdzie w internecie można ją znaleźć. Na podstawie badań budujemy obraz demograficzny i behawioralny potencjalnych odbiorców.

Jak możemy Ci pomóc?

Potrzebujesz rozwiązania?
Możemy Ci je dostarczyć. Opisz nam swoje
potrzeby, a my opracujemy rozwiązanie.

Jan Gorski
prezes zarządu

Z usługi skorzystali między innymi:
Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy w tej chwili dostępni ale możesz wysłać nam informacje. Odezwiemy się do Ciebie.